Check-in An Giang | Đi dọc hàng thốt nốt

  Buổi chiều cuối cùng của chuyến đi, tụi Đức giành thời gian đi dọc theo mấy hàng thốt nốt, nắng chiều vàng rực, mấy hàng thốt nốt trải dài bên mấy cánh đồng mới cấy, đẹp mê.
  Cái ngày đầu tiên tới đây, cũng là đầu tiên uống nước thốt nốt, nó ngon muốn xỉu, ngày nào cũng phải đi mua uống, nó đỉnh thiệt sự luôn ấy. à còn quả bánh bò thốt nốt nữa, coi quài trên mạng rồi cuối cùng cũng được ăn, mười điểm!
Cre: Nguyễn Minh Đức