Cao nguyên đá đã nở hoa…

  Đầu tháng 3, thời điểm thích hợp để đi ngắm hoa đào, hoa lê, hoa mộc miên... đang nở độ đẹp nhất tại Hà Giang. Sau đây là một số địa điểm ngắm hoa cực chill nè.
  • Phố Bảng
  • Nhà của Pao
  • Bản Lao Xa
  • Lô Lô Chải
  • Bản Sảng Tủng (gần Sủng Là)
  • Dọc đường từ Yên Minh - Sủng Là

ảnh: Huyềnn