Cao Bằng cuối năm đẹp quá

  Cao Bằng có quá nhiều thứ khiến mình lưu luyến. Từ cảnh sắc tựa tranh vẽ, đến những món ăn ngon “chỉ-Cao-Bằng-mới-có” rồi cả con người nơi đây rất nhẹ nhàng, tình cảm nữa.
Cre: Nguyễn Quang Hải