Cánh rừng Phong Hương đổi màu

  Cánh rừng Phong Hương đổi màu đang cực hot tại chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị năm xưa. Cánh rừng này đang mùa đẹp nhất, xin mời mọi người ghé thăm.
Cre: Nguyễn Ngọc Lân