Cam Túc Trung Quốc | Đôn Hoàng Phi Thiên

  Có bạn nào bị mê Đôn Hoàng Phi Thiên không? Mình chính xác là mê mệt điệu múa Đôn Hoàng Phi Thiên, nên quyết tâm phải đến Đôn Hoàng một lần cho được để xem các tỷ tỷ “phi thiên” ra sao.
  Tỉnh Cam Túc là một trong những tỉnh hot hit dạo gần đây. Khi mà cung Cam Túc - Thanh Hải không bao giờ ngừng hút khách du lịch vì vừa đi được sa mạc, vừa ngắm được thảo nguyên, hồ nước.
Cre: Nguyễn Quốc Thái