50 shades of sunset

  Đâu đó ở Huế, có một hoàng hôn đẹp đến thế.
  'Có một hôm, em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn...'
Cre: Thuan Pham