12 – Lạng Sơn chào anh em nhé!!

  Thành phố Lạng Sơn dưới nhiều góc chụp khác nhau, ngày càng phát triển và là niềm tự hào của tỉnh.